Bila . . .

Bila SHUBUH utuh, Pagi tumbuh, hati teduh, pribadi tak angkuh, keluarga tak keruh, damaipun kan berlabuh
Bila DZUHUR teratur, Diri jujur, hati tak kufur, rasa slalu syukur, amal tak udzur, keluarga slalu akur, pribadi jd makmur
Bila ASHAR kelar, Jiwa jd sabar, raga jd tegar, senyum menyebar, rizkipun lancar
Bila MAGHRIB tertib, Ngaji jd wajib, wirid jd karib, jauh dr aib, maka syafa'at tak raib
Bila ISYA' terjaga, Malam bercahaya, gelap tak terasa, insya Allah hidup ni kan bahagia
Bila TAHAJJUD lancar
smw mslh kan kelar, pribadi yg baik kan terpancar, *_* keep istiqomah

0 komentar: