Dan jika Ia ...


Jika syaitan memperdayamu agar berputus asa dari syurga maka ingatlah ampunan Allah.
Jika ia membujukmu agar berputus asa dari keselamatan, maka ingatlah karunia Allah.
Jika ia membuatmu putus asa dari ksembuhan sakitmu ingatlh rahmat Allah.
dan Jika ia membuatmu putus asa dengan menyebar aibmu, maka ingatlah akan janji Allah.


0 komentar: