Syiah Menghina Sahabat & Istri Rasulullah SAW


Di Indonesia, dan negara-negara Ahlus sunnah umumnya di dunia, sangat menghormati dan memuliakan sahabat dan isteri-isteri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Bahkan sering kali keempat khulafa'ur rasyidin...
masuk dalam do'a resmi khutbah jum'at kedua.

Tapi, beda dengan syi'ah rafidhah..
Boro-boro mau menghormati sahabat..,

Mereka malah mengukir nama-nama sahabat dan ummahat al-mukminin (isteri-isteri tercinta Rasulullah ) di WC..

Sungguh penghinaan maha dahsyat... hanyalah orang-orang kafir yang menghina Sahabat dan juga Istri Rasulullah Shallaallaahu 'alaihi Wasallam

Namun, kita sungguh heran, masih banyak kaum muslimin yang begitu semangatnya mengusung 'pendekatan' antara ahlus sunnah dengan syi'ah..?!
Sedangkan gambar di bawah ini adalah hasil kerjaan mahasiswa bodoh lagi pandir menulis nama Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu yang merupakan orang yang pertama kali diberi kabar gembira dengan surga, ini dilakukan di WC Bangunan Fakultas Syariah dan Ushuludin Jurusan Bahasa Arab dan Ilmu Sosial Universitas Qasim di kota Buraidah.

ini terungkap setelah beberapa hari setelah kejadian, tulisan itu sudah dihapus.

 
Sumber: 
(lppimakassar.com)

0 komentar: