Bahaya Zina & Riba.


Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu perkampungan, maka sungguh penduduknya telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah" (HR. Al-Hakim)


0 komentar: