Aku Cinta Berqurban...Ingat Allah bantu saudara,
dzulhijjah bulan pahala,
ikhlas beramal infakkan harta,
berqurban jadi mulia.

Allah Azza Wa Jalla berqalam:

“Dan untuk setiap umat Kami tetapkan ibadah
qurban, supaya mereka mengingat nama Allah
terhadap rizki yang telah Allah karuniakan
kepada mereka berupa binatang ternak. Maka
sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang
satu, maka hanya kepada-Nyalah kalian berserah
diri.” (QS. Al Hajj: 34)

0 komentar: