Manusia itu Tiga GolonganSalman alFarisi berkata:
Stelah Shalat Isya manusia terbagi menjadi Tiga.
1. Yang mengisi malam dengan amal shaleh sehingga malam menjadi malam rahmat dan ampunan baginya.
2. Yang mengisi malam dengan dosa dan maksiat sehingga malam menjadi musibah baginya.
3. Yang langsung tidur sehingga malam tidak menjadi malam rahmat dan juga bencana.

0 komentar: